Översiktsbild över brygga och vatten
Översiktsbild över brygga och vatten

Om oss

Tack Farfar! Ja, det är en tanke som vi tänkt många gånger, och detta därför att vår Farfar som var ingenjör i Norrköping, längtade ut på landet. Denna längtan resulterade i att han efter lite letande köpte gården Svedäng 1926. Gården drevs under 30-, 40- och 50-talet som ett traditionellt lantbruk.

1956 tog vår pappa över gården, som var ett lantbruk med mjölkkor. Under åren utökades verksamheten med får och efter ett tag fick mjölkkorna ge plats åt ett nybyggt svinhus. Under 80- och 90-talet fanns fåren kvar, men nu blev också trädgårdsodling en del av vardagen. Odlingen bestod av självplock på hallon och diverse frilandsgrönsaker, främst broccoli. Efter många års arbete började nog våra föräldrar känna att de var rätt "klara" med självplocket och mammas drömmar om att driva Rum o Frukost tog fart.

Huset för Rum och Frukost planerades, byggdes och stod klart att tas i bruk hösten 2003. Detta är nu gårdens huvudsakliga näring och verksamheten har fungerat över förväntan. Från början trodde vi att gästerna mest skulle bestå av turister under sommaren, men vi har även många återkommande företagskunder under hela året. Vi hoppas och tror att miljön ger ett familjärt och rogivande intryck.

2008 tog vi syskon, Lotta, Martin o Annika över gården tillsammans med våra familjer, vår drivkraft och önskan är att kunna fortsätta att utveckla företaget som ett landsbygdsföretag inom besöksnäring, men också att hitta ytterligare "ben" att stå på.

© Svedängs gård 2021 | Design & foto: jklintan.com